ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΜΠΟΣ

Κλιματισμός & Εξαερισμός - Εγκατάσταση & Συντήρηση

22350900 22350900 Δημητρίου Βούλγαρη αρ. 28, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία
99653990 99653990 Δημητρίου Βούλγαρη αρ. 28, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία