ΦΕΣΑΣ & ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ ΛΤΔ

Κερμάτων & Χαρτονομισμάτων Μηχανές Μετρήσεως

22481130 22481130 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 5, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία