ΑΡΑΜΙΤ ΛΤΔ

Κρέατα Νωπά & Κατεψυγμένα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

24813999 24813999 28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος αρ. 6, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΛΛΗΤΣΙΩΝΗ, κατ. 2, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα
24813998 Νέα Βιοτεχνική περιοχή, 7100 Αραδίππου, Λάρνακα