ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολές Μπαλέτου

24360360 24360360 Σιοπέν αρ. 3, 6042 Λάρνακα, Λάρνακα