ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΓΙΑΣ)

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

23828847 23828847 Σωτήρας αρ. 109, κατ. 2, 5286 Παραλίμνι, Αμμόχωστος