ΤΣΙΗΚΙΤΙΤΑ ΜΠΟΥΤΙΚ

Μπουτίκ

23828843 23828843 Λεωφ. Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 14, Ακίν. Ισαάκ, κατ. 3, 5288 Παραλίμνι, Αμμόχωστος