ΚΑΡΥΔΑΣ ΟΤΟΜΟΜΙΛ ΣΕΡΒΙΣΕΣ

Μηχανικοί Αυτοκινήτων

24656050 24656050 Νέα Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου,Τ.Θ. 42402, 6534 Λάρνακα