ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΜΑΕΠΑ

Αρτοποιεία

26652478 26652478 Μεσόγης Λεωφόρος αρ. 117, Αρτοποιεία ΜΑΕΠΑ, 8280 Μεσόγη, Πάφος
26652251 Μεσόγης Λεωφόρος αρ. 117, Αρτοποιεία ΜΑΕΠΑ, 8280 Μεσόγη, Πάφος