ΦΡΗΓΟΥΕΫ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΛΤΔ

Ζυγαριές & Πλάστιγγες Αντ/ποι & Εισαγωγείς

99671264 99671264 Καντάρας αρ. 10, Διαμ. 54, 2103 Αγλαντζιά, Λευκωσία