ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ

Αλουμινίου Κατασκευές

23922070 23922070 Μοδέστου Παντελή αρ. 11, 5510 Αυγόρου, Αμμόχωστος