ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΟΝNΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Επιμετρητές Ποσοτήτων (Εγκεκριμένοι)

22444200 22444200 Λεωφ. Κυρηνείας Λεωφόρος αρ. 131, 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22336446 Λεωφ. Κυρηνείας Λεωφόρος αρ. 131, 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία