ΤΑΣΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Σχολές Μπαλέτου

22510480 22510480 Αθηνών αρ. 178, ΜΠΛΟΚ Β, Διαμ. 11, 2038 Στρόβολος, Λευκωσία