ΚΟΥΣΚΟΥΛΛΗ ΚΟΚΟΣ Μ

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

23824340 23824340 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 21, Ακίν.Κουμή (Κουσκουλλή), κατ. 1, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος