ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗΣ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

23824077 23824077 Λεωφ. Αμμοχώστου Λεωφόρος αρ. 12, 5380 Δερύνεια, Αμμόχωστος