ΑΦΡΟΣΤΡΩΜ ΛΤΔ

Κλινοσκεπάσματα Βιομηχανίες & Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22487848 22487848 Λεωφ. Λεμεσού Λεωφόρος, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ, 2571 Νήσου, Λευκωσία