ΠΑΜΠΑΡΗ Μ.Γ. ΛΤΔ

Οικοδομικά Υλικά - Καταστήματα Πωλήσεων

22532482 22532482 Γρηγορίου Αυξεντίου Πάροδος αρ. 24, 7647 Μοσφιλωτή, Λάρνακα
22532102 Γρηγορίου Αυξεντίου Πάροδος αρ. 24, 7647 Μοσφιλωτή, Λάρνακα