Ν.Κ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΛΤΔ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

22494145 22494145 Μακεδονιτίσσης αρ. 72, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία