ΔΕ ΚΑΡ ΒΑΛΕΤΙΓΚ ΣΕΝΤΕΡ

Πλυντήρια & Λιπαντήρια Αυτοκινήτων

22349028 22349028 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (Κ'κλί) αρ. 38, 1037 Λευκωσία, Λευκωσία
22346217 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (Κ'κλί) αρ. 38, 1037 Λευκωσία, Λευκωσία