ΚΩ.ΜΙ.ΚΩ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22834665 22834665 Ακροπόλεως αρ. 13, 2671 Άγιοι Τριμιθιάς, Λευκωσία