ΤΕΛΜΕΝ ΛΤΔ

Κλιματισμός & Εξαερισμός - Εγκατάσταση & Συντήρηση

22750500 22750500 Ολυμπίας αρ. 18, 1071 Λευκωσία, Λευκωσία