ΠΑΠΟΥΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΤΔ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

24524323 24524323 Έκτορος αρ. 40, Βιομηχανική Ζώνη Αθιένου, 7600 Αθιένου, Λάρνακα
24524324 24524324 Έκτορος αρ. 40, Βιομηχανική Ζώνη Αθιένου, 7600 Αθιένου, Λάρνακα