ΘΑΝΤΕΡΜΠΟΛΤ ΤΡΕΪΤΙΓΚ ΚΟ ΛΤΔ

Αλουμινίου Κατασκευές

22325105 22325105 Χαραλάμπους Βαρνάβα αρ. 7Α, 2323 Λακατάμεια, Λευκωσία