ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΓΙΟΥΡΟΦΟΥΤΣ ΛΤΔ

Τρόφιμα Αντ/ποι - Εισαγωγείς & Εξαγωγείς

24534740 24534740 Νέα Βιομηχανική Περιοχή, 7100 Αραδίππου, Λάρνακα