ΣΚΑΜΠΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Οικοδομικά Υλικά - Καταστήματα Πωλήσεων

23821384 23821384 Ηράκλη Χατζηράκλη αρ. 52, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος