ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Εκτιμητές & Χωρομέτρες

25748247 25748247 Γεωργίου Καραϊσκάκη αρ. 38, Κάνικα Αλεξάντερ Σέντερ 01, Διαμ. 08, 3032 Λεμεσός, Λεμεσός
25748266 Γεωργίου Καραϊσκάκη αρ. 38, Κάνικα Αλεξάντερ Σέντερ 01, κατ. 08, 3032 Λεμεσός, Λεμεσός