ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΤΔ

Τυροκομικά & Επεξεργασίας Γάλακτος Μηχανήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22877822 22877822 Μεσοκελέως αρ. 12, 1042 Λευκωσία, Λευκωσία