ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

25390395 25390395 Παύλου Μελά αρ. 6, 4190 Ύψωνας, Λεμεσός