ΠΡΟΖΥΜΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Αρτοποιεία

23822110 23822110 Λεωφ. Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 185, Ακίν. Δημήτρη, κατ. 1, 5289 Παραλίμνι, Αμμόχωστος
23744622 23744622 Αγίου Γεωργίου αρ. 25, Ακίν. Αλεξάνδρου Ανδρέα, κατ. 2, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος