ΠΡΟΖΥΜΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Αρτοποιεία

23742501 23742501 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 6, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου, Αμμόχωστος