ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εστιατόρια - Διεθνής Κουζίνα

22652933 22652933 2757 Σαράντι, Λευκωσία
99698943 99698943 Ιλιάδος αρ. 12, 2300 Λακατάμεια, Λευκωσία