ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γεωπόνοι

25354935 25354935 Νίκου και Δέσποινας Παττίχη αρ. 21, ΠΑΣΧΑΛΗΣ 01, κατ. 03, 3071 Λεμεσός, Λεμεσός