Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΤΙΣΑΠΛΑΪΣ ΛΤΔ

Νοσοκομείων Εξοπλισμός

22450580 22450580 Νικολάου Πλαστήρα, 2038 Στρόβολος, Λευκωσία