ΠΑΝΟΡΑΜΙΚ ΜΠΑΛΛΟΥΝ ΝΤΙΖΑΪΝΣ

Μπαλόνια

25751067 25751067 Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος αρ. 36, Γιαπάνης Μπλόκ 2, Διαμ. 36, 4003 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός