ΦΑΣΜΑ (Α.Ν. ΠΗΤΤΑΣ) ΛΤΔ

Γραφείου Έπιπλα Βιομηχανίες

22313888 22313888 Λεωφ. Αθαλάσσης Λεωφόρος αρ. 143, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία