ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ

Καφενεία

99642919 99642919 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λε αρ. 42, 2740 Παλαιχώρι Μόρφου, Λευκωσία