ΣΑΡΔΑΛΟΙ ΜΑΥΡΟΣ & ΤΖΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΛΤΔ

Οικοδομικά Υλικά - Καταστήματα Πωλήσεων

23821457 23821457 1ης Απριλίου Λεωφόρος αρ. 154, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος
23821439 23821439 1ης Απριλίου Λεωφόρος αρ. 154, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος