ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ Α. ΛΤΔ

Γραφείου Μηχανές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25822156 25822156 Βελεστίνου αρ. 2, Χλόης, κατ. A, 3085 Λεμεσός, Λεμεσός