ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ ΛΤΔ

Φάρμακα Γεωργικά Βιομηχανίες

24422750 24422750 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 32, κατ. 3, 7550 Κίτι, Λάρνακα
24426419 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 32, κατ. 3, 7550 Κίτι, Λάρνακα