ΧΑΙΠΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πλυντήρια & Λιπαντήρια Αυτοκινήτων

22353900 22353900 Νίκου Κρανιδιώτη αρ. 5, 2411 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία