ΣΟΦΤΛΑΪΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Λογισμικό (Προγράμματα Πληροφορικής)

25730550 25730550 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Λεωφόρο αρ. 14, ΛΙΜΝΑΤΙΤΗΣ ΚΩΡΤ, Διαμ. 102, 3070 Λεμεσός, Λεμεσός