ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφορείων Ενοικιάσεις

99477432 99477432 Σάββα Ροτσίδη αρ. 12, 2675 Δένεια, Λευκωσία
22832678 22832678 Σάββα Ροτσίδη αρ. 12, 2675 Δένεια, Λευκωσία