ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΤΕΚΝΙΚΑΛ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΣΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Λογισμικό (Προγράμματα Πληροφορικής)

22765540 22765540 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 82Α, Διαμ. 201, 1077 Λευκωσία, Λευκωσία