ΙΚΟΣΤΑΝΤ (ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ) ΚΟ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22672825 22672825 Κρήτης αρ. 4, Διαμ. 301, 1060 Λευκωσία, Λευκωσία