ΕΜΙΡΕΗΤΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αεροπορικές Εταιρείες & Αερογραμμές Γενικοί Αντ/ποι

22817816 22817816 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 66Ε, KRONOS COURT, 1077 Λευκωσία, Λευκωσία
22375640 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 66Ε, 1077 Λευκωσία, Λευκωσία