ΓΕΒΟ ΛΤΔ

Κεραμικά Πατώματος & Τοίχου Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25826999 25826999 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Λεωφόρος, 4155 Πολεμίδια Κάτω, Λεμεσός