ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

Αρτοποιεία

22490514 22490514 Λεωφ. Ακροπόλεως Λεωφόρος αρ. 9Γ, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία
22427663 Λεωφ. Ακροπόλεως Λεωφόρος αρ. 9Γ, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία