ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

24721033 24721033 Δημητρίου Φανή αρ. 8-9, 5523 Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος