ΠΑΡΠΑΡΕΣΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΤΟΙΜΟΝ ΜΠΕΤΟΝ Θ.Ν. ΚΟΥΤΣΟΥ

Σκυρόδεμα Παραγωγοί & Πωλητές

23821161 23821161 Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 72, 5350 Φρέναρος, Αμμόχωστος