ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΪΝΤΙΑΛ ΧΟΟΥΜ

Χαλιά Αντιπροσώποι & Εισαγωγείς

26936363 26936363 Λεωφ. Ελλάδος Λεωφόρος αρ. 41, Σαρίκας Κορτ, κατ. 2, 8020 Πάφος, Πάφος