Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Παιδικές Τροφές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22750604 Αγίου Νικολάου αρ. 8, 1055 Λευκωσία, Λευκωσία